اخبار


آگهی استخدام
جذب نیرو در رشته ها و تخصصهای گوناگون
امضا تفاهم نامه همکاری با شرکت فدک صنعت گستر
تشکیل کنسرسیوم با شرکت فدک صنعت گستر
امضای تفاهم نامه همکاری با شرکت کیاسا
تشکیل کنسرسیوم با شرکت کیاسا سازنده عملگرهای مختلف جهت شیرآلات صنعتی