امضا تفاهم نامه همکاری با شرکت فدک صنعت گستر

امضا تفاهم نامه همکاری با شرکت فدک صنعت گستر

۲۵ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۱ و ۴۱ دقيقه

شرکت های پترن و فدک صنعت گستر با امضای تفاهم نامه ای رسمی، در زمینه طراحی، توسعه و ساخت تجهیزات نمودارگیری از چاههای نفت همکاری می کنند. شرکت فدک صنعت گستر تولید کننده و ارائه دهنده انواع تجهیزات درون چاهی و برون چاهی جهت نمودارگیری و همچنین در سایر زمینه های تجهیزات الکترونیکی می باشد. به موجب این تفاهم نامه دو شرکت ملزم شدند تا بمدت 2 سال از ظرفیتهای یکدیگر جهت ارتقاء دانش ساخت و بومی سازی دستگاه نمودارگیری مانند دستگاه Excell2000 بهره برداری نمایند.